Tijd van het jaar

Op deze pagina zullen we overdenkingen plaatsen die bij deze tijd van het jaar passen. We hebben nu gekozen voor:

Pinksteren

Meer overdenkingen

 • Pinksteren

  Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?Ze waren samenin gedachten bij Hemdie ze vereerden, bovenmatig bewonderden,wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.Ze hebben over Hem gepraat,natuurlijk, waarover andersvol als ze waren van Zijn geest.En ze…

  Lees meer

 • GEDACHTE MET MOEDERDAG

  Bloemen voor onze moeders Een bloem ben jij die liefde geeften zo houd jij van ons en ben je voor onseen voorbeeld om van anderen te houden. Een bloem ben jij die geduldig wachtwant ons…

  Lees meer

 • Naar de hemel klimmen …

  Mijn God,ik hoef niet naar de hemel te klimmenom met U te sprekenen bij U mijn vreugde te vinden.Ik moet mijn stem niet verheffenom met U te praten.Al fluisterde ik heel zacht,Gij hoort me reeds:want…

  Lees meer

 • Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren

  Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen,anderen doen opstaanuit ellende en onmacht,uit gebroken-zijn en oude pijn,leven-wekkend zijnvoor wie dreigt ten onder te gaan. Verrijzen is opstandig zijn,vanuit een bevrijd gemoed,structuren ombuigen,mensen wakker makenuit hun dodelijke slaap….

  Lees meer

 • Gedachte bij Pasen

  Wij gaan weer verder, vol van hoopop ongebaande wegenmet onze droom op hinderloopde meeste feiten tegen. De onrust houdt ons op de beenen doet ons verder reizen,een stem die klinkt door alles heeneen God niet…

  Lees meer

 • Gedachte bij Palmzondag

  Hij is mijn Heereen lofzang wil ik zingenHem danken uit de grondvan mijn hart. Reik me palmen aanwant Hij is in aantocht.Toejuichen zal ik Hem,iedereen mag het ziendat ik dans om Hem. Onze blikken kruisen…

  Lees meer

 • De wereld in orde…

  Een bekwaam onderzoeker zit aan zijn bureau te werkenaan een project om de wereld te verbeteren,wanneer plots zijn dochtertje van vijf binnenkomt.“Ik wil spelen,” zegt ze ….,maar de onderzoeker antwoordtdat hij geen tijd heeft omwille…

  Lees meer

 • VEERTIG DAGEN TIJD

  Veertig dagen,is dat een lange tijd of een korte tijd?Het ligt er aan.Veertig dagen in ellende zitten,veertig dagen ziek zijn,of met een knagende honger rondlopen,zoals velen in derde wereldlanden,is een eindeloze lange tijd.Probeer het maar…

  Lees meer

 • De berg opgaan

  De berg opgaanvan tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan,de wereld laten verstillen,jezelf en de anderen hervinden in het gebed,het volle licht van God laten schijnen op je gezicht. Dat kan je…

  Lees meer

 • Veertig dagen lang …

  Jezus, lok ons mee naar de “woestijn”,Veertig dagen lang.Lok ons naar de momentenwaar we door vragen en bevragenopnieuw kiezen voor wie weuit het oog verloren waren.U bent het die ons leidt, U bent het die ons…

  Lees meer