Mogelijkheden

Iedere zondag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering in de kapel.

Mogelijkheden in de kapel:

  • Muziekuitvoering
  • Diploma-uitreiking
  • Doop / huwelijk
  • Jubilea
  • Lezingen
  • Verwarming
  • Koffie kamer
  • 225 Zitplaatsen
  • Geluids installatie
  • Orgel

Huwelijk

Voor een kerkelijk huwelijk is de Sint Catharinakapel een mooie locatie. Voor een kerkelijke huwelijksinzegening gelieve u zich tijdig aan te melden (zie actueel/contact/emailadres). Zowel de datum van de viering als ook de voorganger worden in overleg vastgelegd. De voorbereiding voor het huwelijk vinden plaats in de Lievevrouweparochie. Er zijn drie gespreksavonden met andere huwelijksparen in de pastorie waarin een aantal aspecten worden besproken die met het kerkelijk huwelijk te maken hebben. Daar wordt ook de nodige informatie gegeven. Het samenstellen van de viering gebeurt in persoonlijke gesprekken met de pastor (priester of diaken).

Doop

Het Doopsel is het eerste van de zeven sacramenten. Door de doop treed je toe tot de kerk. In onze Sint Catharinakapel is het toedienen van het Doopsel mogelijk. Hiertoe gelieve u zich tijdig aan te melden (zie bij actueel/contact/emailadres). De gezamenlijke doopvoorbereiding vindt plaats in de pastorie van de Lievevrouweparochie.

Kinderen

Toekomstige doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken. Ook wordt er gesproken over de opzet van het liturgieboekje voor de doopviering. Daarnaast brengt de pastor (priester of diaken), die in de doopviering voorgaat, een bezoek aan huis om nader kennis te maken.

Volwassenen

Volwassenen (catechumenen) die gedoopt willen worden, worden uitgenodigd voor een speciaal voorbereidingsprogramma. Catechumenen (geloofsleerlingen) voor wie in zijn of haar leven een (nieuwe) keuze wil maken door zich te laten dopen of vormen; of voor wie zijn geloof ‘weer onder het stof vandaan wil halen‘, organiseren wij bijeenkomsten. De opzet is mede afhankelijk van de vraag.

Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die deze kapel graag in stand willen houden.

Prijslijst