Huidige situatie

25 jaar zelfstandigheid Franciscaanse Zusters in Sukabumi
Via onderstaande link kunt u een artikel lezen met daarbij foto´s van 25 jaar zelfstandigheid van de zusters in Sukabumi.
25 jaar zelfstandigheid

De missie op Java

In 1924 werd er voor het eerst met mgr. Hopmans gesproken over het opzetten van een missie in het buitenland. De zusters waren hier blij mee omdat het de aantrekkingskracht van postulanten zou vergroten. Een aantal pogingen om een missie op te zetten zijn om diverse redenen gestrand. Gekozen is voor Java omdat Adr. Van Mechelen, een medefirmant van een smederij, contact had met Indonesië en de zusters. Op 23 maart 1933 trokken de eerste groep van 6 zusters naar Java, waar ze een ziekenhuis hadden overgenomen. Onder toeziend oog van duizenden toeschouwers namen ze afscheid van Bergen op Zoom. Op 13 april 1933 zetten de zusters voet aan wal en gaan naar het ziekenhuis in Soekaboemi.

De eerste jaren hadden ze een hard leven, maar ze hadden het gezellig met elkaar. Intussen werd er driftig gestudeerd op de Maleise taal. In 1936 hadden ze 3 afdelingen in het ziekhuis, voor Europese zieken, een inlandse afdeling en een gevangenisafdeling. In dat jaar werden er 1.351 patiënten geholpen, waarvan 22% gratis. In 2019 worden er nog veel patiënten gratis geholpen. Na enkele jaren hebben de zusters het aantal vestigingen uitgebreid en in de jaren daarna zijn er steeds meer bijgekomen.

In de 2e Wereldoorlog probeerde ze door te werken, maar er was geen contact meer mogelijk met Bergen op Zoom. Uiteindelijk zijn de zusters in een Jappenkamp terecht gekomen. Na een aantal jaren zijn ze vrij gekomen en is de missie weer voortgezet. Na de 2e Wereldoorlog zijn er steeds meer zusters afgereisd naar Java. Sommige zijn daar ook overleden en begraven.

Natuurlijk kwamen er ook steeds meer Indonesische zusters die intraden. In 1972 kwam er een Indonesische zuster aan het hoofd te staan van de groep. In de 80 jaren van de vorige eeuw zette het bestuur in Bergen op Zoom de richting in van zelfstandigheid van de groep in Indonesië. Uiteindelijk zijn ze in de periode 1994/1996 volledig zelfstandig geworden. Het aantal zusters in Nederland nam af, maar het aantal in Indonesië nam maar steeds toe.
In 2019 zijn er meer dan 100 zuster in Indonesië.

In Nederland hebben de zusters zich altijd bezig gehouden met de gezondheidszorg. In Indonesië heeft de Congregatie zorg over ziekenhuizen, bevallingsklinieken, lagere scholen, voortgezet onderwijs en een bejaardentehuis. Dit bejaardentehuis is ingericht volgens de uitgangspunten van het Ketrientje in Bergen op Zoom. Een zuster werd maanden naar Nederland gezonden om eerste de taal te leren en dan een complete observatie te maken van het functioneren van een bejaardentehuis. Daarna ging ze terug naar Java om dit concept toe te passen.

Indonesië historie en actueel

Door te klikken op onderstaande link kunt u een artikel lezen over de historie en actuele situatie.
Artikel historie en actueel

Virale zusters die Takjil verkopen in Sukabumi