Concerten

Dit jaar zijn er jammer genoeg geen kerstconcerten in de kapel.

Kerstviering Kerstmis 2022

De Eucharistieviering op Kerstavond vindt plaats op zaterdag 24 december 2022 om 19.00 uur met als celebrant vicaris-generaal V. Schoenmakers. Het koor Menora o.l.v. Renate van Loon ondersteunt de liturgie muzikaal. Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de congregatie van onze Zusters in Indonesië, het gebied waarin zij verblijven is onlangs getroffen door een aardbeving. Na de viering bent u van harte welkom om in de sacristie koffie/thee te komen drinken en de geboorte van Jezus te vieren met beschuit met muisjes. Aangezien het aantal zitplaatsen voor deze viering beperkt is, dient u zich per mail aan te melden via corriehamers@home.nl of telefonisch via 0164-244983. Na opgave komt u op de lijst en kunt u zich bij de poort (ingang Klaverstraat) melden voor toegang.


Mis-gebedsintenties

Mocht u een mis-/gebedsintentie voor deze Kerstviering hebben, dan kunt u deze per mail doorgeven aan corriehamers@home.nl Momenteel zijn de kosten voor een mis-/gebedsintentie € 10,00. In 2023 zal hiervoor een prijsverhoging plaatsvinden naar € 12,00.


Kerstgedachte – Geef het kind ……….

Geef het Kind zijn stal van Bethlehem zodat je de kaarsjes ziet glinsteren in de grote kinderogen en de vele dromen vermoed die door het hoofdje gaan.

Geef het zijn stal van Bethlehem zodat het kan vertellen wat het op school heeft gehoord, en de herders kan verplaatsen, honderd keer opnieuw, en Jezus een zoen kan geven vóór het slapengaan.

Geef het kind een Kerstmis mee als een kompas voor het hele leven, waarin het leert op stap te gaan met de mooiste bloemen en de beste taart, om iemand blij te maken.

Geef het kind zijn stal van Bethlehem maar geef het vooral een thuis met dezelfde eenvoud en dezelfde vrede.

Geef het een kindertijd met weinig speelgoed uit de winkel, maar met veel vertelsels voor het slapengaan en veel verrassingen van niemendal.

Geef het zijn stal van Bethlehem maar laat het ook nog vriendschap sluiten met een dier, laat het ook nog proeven en genieten van de natuur, van de wind en de sneeuw en het licht zoals wij die elke dag beleven.

Geef het zijn stal van Bethlehem maar geef het ook een kleine ruimte om zichzelf te zijn: de ruimte om zijn dromen te vertellen en zijn fantasieën, de ruimte om eens blij, eens droef te zijn, eens braaf, eens stout te zijn en zo maar mens te worden.

Geef het kind zijn stal van Bethlehem maar vooral, laat het nog eens volop kind zijn. Het heeft maar één keer die kans in zijn leven.

(Naar: Manu Verhulst)


Enkele gedachten over Kerst: Het kleine, geheime kamertje van ons hart

Kerstmis is een hoogtij voor de consumptie. Wat wordt er ons niet allemaal uitgestald aan spijzen, dranken, belevenissen, geschenken … De honger moet wel heel groot zijn, een honger naar geluk, naar geborgenheid. Zijn wij in dit rijke westen dan zo hongerig en zo eenzaam? En waarom, wat is de reden?

Is dat onze verzuring, onze onverschilligheid, of het gevoel van onveiligheid? Of is het de anonimiteit niet alleen in de steden, maar stilaan ook in onze dorpen? Het zal er allemaal wel iets mee te maken hebben, maar laat ons de reden van het gemis aan geluk niet alleen buiten ons zoeken. Misschien zit het waarom van die honger wel van binnen in ons. Bespeur je daar geen innerlijke leegte? Is daar geen afgrond van eenzaamheid, een niet te stillen honger naar geborgenheid?

Zijn we misschien verslagen door de corona pandemie, de oorlog in Oekraïne? Of door de voor sommigen uitzichtloosheid met betrekking tot de alsmaar stijgende prijzen in de winkel en de bijna niet meer te betalen energieprijzen? Ook daar kunnen we samen over spreken en elkaar helpen, zoals dat al zo veel gebeurt in Bergen op Zoom. Dat we naast elkaar mogen staan. Ook met Kerstmis met de tijding van de geboorte van het Kerstkind Jezus. In Jezus Christus laat God zich aan ons zien. Kunnen we ruimte geven aan God in goede en kwade tijden?

Want in ons hart is een geheim, klein kamertje, dat voorbehouden is voor God, een stille, geheime plek waar we God kunnen ontvangen. Dat kamertje is misschien onbewoonbaar geworden, de deur is dichtgeklapt en te lang gesloten gebleven, zoals in die herberg waar geen plaats was voor Hem. We kunnen niet meer gewoon spreken met God. Soms heeft het woordje “God” zelfs zijn inhoud verloren. We hebben nog wel enkele kerkelijke rituelen om de scherpe kanten van het leven wat op te poetsen. Maar in de grond zijn we van God vervreemd. We zijn geestelijk dakloos geworden. Als de feestmaaltijd ten einde is en de fles bijna leeg, dan krijgen de gesprekken een andere wending, dan komen zo vaak de vragen over zingeving en godsbestaan, over het waarom van de dingen naar boven.

In onze dagen klinkt luider en luider de roep horen naar meer spiritualiteit, naar meer geestelijke draagkracht, naar geestelijk voedsel, naar iets of Iemand die ons overstijgt. De innerlijke leegte mag niet het laatste woord hebben. We zijn niet gemaakt voor verveling, niet voor onverschilligheid, en zeker niet voor verslaving. We zijn gemaakt voor een enorme ervaring van vrede, zoals die – zo’n 2000 jaar geleden – op de eerste Kerstmis is toegezegd aan alle mensen van goede wil. Die vrede is meer dan een afwezigheid van ruzie. Vrede is zich diep gelukkig weten omdat God nabij is, omdat je in God geborgen bent en door God bemind wordt. In je binnenste dankbaar kunnen glimlachen naar God … is dat niet zalig?

Als wij God terug binnenlaten in dat kleine, geheime kamertje van ons hart, als Hij onze innerlijke leegte mag vullen met zijn liefde, dan is het pas echt Kerstmis. Dan begint er iets nieuws. Ieder van ons kan een nieuw begin van vrede worden.

Van harte wens ik u allemaal – mede namens de zusters – een Zalig Kerstmis toe!

Diaken Jan Foesenek
Algemeen Administrator Congregatie “Toevlucht in lijden” Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief. Als u reeds bent ingeschreven en geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrief kunt u zich hier ook uitschrijven, door uw voorkeur op nee te zetten.

Nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief ontvangen*

Vergelijkbare berichten